Υποβοήθηση/αναπλήρωση παραγωγού/επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου.

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναπλήρωση/υποβοήθηση παραγωγού/επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 261
Τελευταία ενημέρωση: 12-01-2023

Προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις αναπλήρωση

Α) Παραγωγός πωλητής: από ενήλικο πρόσωπο με τον οποίο έχει συγγένεια α βαθμού ή σύζυγο/σύμβιο έως 9 μήνες ή από δηλωμένο υπάλληλο έως 6 μήνες ανά ημερολογιακό έτος

Β) Επαγγελματίας πωλητής από ενήλικο πρόσωπο με τον οποίο έχει συγγένεια α βαθμού ή σύζυγο/σύμβιο εώς 9 μήνες ή από δηλωμένο υπάλληλο έως 6 μήνες ανά ημερολογιακό έτος

Γ) παράταση αναπλήρωσης σε περίπτωση αναπηρίας ή σε περίπτωση επιπλοκών εγκυμοσύνης ή για λόγους ανωτέρας βίας κατόπιν σχετικής αίτησης και εφόσον συνοδεύεται από απόφαση ΚΕΠΑ για αναπηρία ή ιατρικά πιστοποιητικά για εγκύους.

Υποβοήθηση:

Παράλληλη παρουσία προσώπου συγγενείας α ή β βαθμού ή σύζυγο ή σύμβιο .

Έως 3 μήνες το ανώτερο

Απαγορεύεται η ταυτόχρονη αναπλήρωση από περισσότερους του 1 αναπληρωτές.

Δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο αδείας.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του πωλητή και του αναπληρωτή ή του προσώπου που υποβοηθά τον πωλητή ή τα στοιχεία της βεβαίωσης πρόσληψης του αναπληρωτή.

Αίτηση από πρόσωπο που αναπληρώνει ή υποβοηθά:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του πωλητή και του αναπληρωτή ή του προσώπου που υποβοηθά τον πωλητή ή τα στοιχεία της βεβαίωσης πρόσληψης του αναπληρωτή.

3. Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιαδήποτε άλλη άδεια στο υπαίθριο εμπόριο.

Νομοθεσία

Αρθ. 22 Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207 Α΄)

Υ.Α. 21057/2022 (ΦΕΚ 981/Β΄/3.3.2022)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

Τσουρδαλάκη Αικατερίνη, Καρυωτάκης Κων/νος, Σταθάκη Μαρία ktsourdalaki@crete.gov.gr, k.kariotakis@crete.gov.gr, mstathaki@crete.gov.gr τηλ. 2813410422, 2813410452, 2813410457